WERKWIJZE EN KOSTPRIJS

KINDERPRAKTIJK FIE

Bij een eerste contact dien je altijd het aanmeldformulier in te vullen.

Werkwijze

1/ Eerste afspraak

Wens je een kinderpsychiatrisch en/of psychodiagnostisch onderzoek te starten, dan nemen wij contact op voor een intakegesprek na het invullen van het aanmeldformulier. Na dit kennismakingsgesprek wordt het verdere diagnostische traject bepaald, waarbij het kind/jongere en de ouders verschillende keren op gesprek komen. Ook wordt verzocht vragenlijsten in te vullen en zullen – indien nodig – bijkomende testen ingepland worden. Via de gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken zullen we trachten en zo volledig mogelijk beeld van je minder sterke en sterke kanten in beeld te brengen. Dit bespreken we vervolgens in het adviesgesprek, waarna desgewenst therapie en verdere opvolging kan geschieden. Elk lid van ons team heeft een bijkomende opleiding gevolgd of is deze aan het volgen (postgraduaat, gerichte nascholingen). Gezien dit een vereiste vormt voor hoogwaardige dienstverlening kan diagnostische besluitvorming enkel gebaseerd zijn op onderzoeken die binnen onze praktijk plaatsvonden.

Ben je op zoek naar een psychotherapeut? Ook dan zullen we een intakegesprek plannen na het invullen van het aanmeldformulier.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid van een multidisciplinair overleg en (groeps)ouderbegeleiding binnen onze praktijk.

2/ Vervolgafspraak

Plannen van vervolgafspraken en doorgeven van wijzigingen of annulaties gebeurt bij de betreffende medewerker. Afspraakwijzigingen bij dr. Elens kunnen doorgegeven worden via info@praktijkfie.be

Wij verzoeken algemene vragen zoveel mogelijk via e-mail te versturen naar info@praktijkfie.be. Er worden géén medische vragen beantwoord via e-mail. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij telefonisch beschikbaar tussen 12 en 13u op het nummer 0489 146 109 voor vragen rond plannen van een afspraak. Ook telefonisch worden geen medische of therapeutische adviezen verstrekt gezien u geen medicus of therapeut aan de lijn krijgt. Voor tussentijdse voorschriften dient u zich tot de huisarts te richten.

Adres | Zeedijkweg 17 te 8210 Loppem

Parkeren | Parkeren kan op daarvoor voorziene plaatsen op het terrein van de praktijk. Er zijn 3 plaatsen voorzien aan de straatkant voor het domein. Onmiddellijk rechts op het terrein zijn ook 2 parkeerplaatsen beschikbaar, en verderop is nog 1 plaats voor een wagen voorzien. Indien de plaatsen volzet zijn kan u verderop langs de kant van de weg parkeren.

Generatie rookvrij | In de geest van de actie ‘generatie rookvrij’ is het niet toegestaan te roken op het domein.

Kostprijs

Psychotherapie

Vanaf 01-03-2023 kan in onze praktijk gewerkt worden onder de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

 • Eerste gesprek: €70
 • Verdiepend gesprek en omschrijving doelstellingen therapie: gratis*
 • Eerstvolgende tien sessies*: €11 per gesprek (€4 in geval van verhoogde tegemoetkoming)
 • Standaardtarief (indien niet voldaan aan voorwaarden RIZIV-conventie voor psychologische zorg of indien meer dan tien sessies): €70
 • Overleg met kinderpsychiater: gratis (factuur van 0 euro via AZ Delta)

Na elke raadpleging dient elektronisch afgerekend te worden. Bij een ongewettigde afwezigheid minder dan 48h op voorhand wordt een forfaitaire vergoeding van 35 euro aangerekend.

*Indien voldaan aan de voorwaarden voor de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

Psychodiagnostisch onderzoek

Vanaf 01-03-2023 kan in onze praktijk gewerkt onder de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

 • Eerste gesprek: €70
 • Verdiepend intakegesprek: €70 of gratis*
 • Diagnostische onderzoeken: u kan via de psycholoog een overzicht bekomen van de kostprijs van elk onderzoek apart. Welke onderzoeken geïndiceerd zijn wordt individueel bepaald na de teamvergadering. U wordt via e-mail van de totale kostprijs op de hoogte gebracht. Diagnostische onderzoeken worden doorgaans niet terugbetaald. De terugbetaling van psychotherapeutische sessies verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Een overzicht wordt hier geboden. https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html.
 • Adviesgesprek(ken): €70 of *€11 per gesprek
 • Overleg met kinderpsychiater: gratis (factuur van 0 euro via AZ Delta)

Na elke raadpleging dient elektronisch afgerekend te worden. Bij een ongewettigde afwezigheid minder dan 48h op voorhand wordt een forfaitaire vergoeding van 35 euro aangerekend.

*Indien voldaan aan de voorwaarden voor de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

Kinderpsychiatrische consultaties

Binnen onze praktijk zijn de geconventioneerde RIZIV-tarieven van toepassing zoals vastgelegd in het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.

 • Kinderpsychiatrische consultatie: €114.13 (remgeld €8.68)
 • Kinderpsychiatrisch onderzoek: €235.71** (remgeld €8.68)
 • Pluridisciplinair overleg: €233.38 (remgeld €0)
 • Overleg met psycholoog of orthopedagoog: 60.75 (remgeld €0) (factuur van 0 euro via AZ Delta).

** Voor de terugbetaling van een eerste kinderpsychiatrische consultatie of een kinderpsychiatrisch onderzoek is het noodzakelijk dat u een doorverwijsbrief van een huis- of CLB-arts meebrengt.

Nuttige links

Thema
Link
Pedagogische vragenhttps://www.veiligonline.be/handige-links
https://www.kindengezin.be/opvoeding/
http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/hulp-bij-opvoedingsvragen
https://www.trajectopmaat.be/
Echtscheidinghttp://www.tweehuizen.be/
http://www.kinderenuitdeknel.be/
Pestenhttp://www.praatoverpesten.be/
Jongerenhttps://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/tips-voor-jongeren
https://www.noknok.be/
http://www.ontrackagain.be/
https://www.ervaringswijzer.nl/werken/studie_psyche/index.php
https://www.overkop.be/
http://www.zoalsik.be/site/home;jsessionid=BAC1C42F8F2CDDB02E7765CAC23EE5D5
https://awel.be/
http://www.weljongniethetero.be/
http://www.tzitemzo.be/
Autismespectrumstoornissenhttps://www.participate-autisme.be/
https://www.mezelfzijn.be/
www.autismecentraal.com
https://www.vzwvictor.be/
https://jonass.be/
ADHDhttps://www.adhd-traject.be/nl
https://www.zitstil.be/
Eetstoornissenhttps://www.anbn.be/
https://www.proud2bme.nl/
Dringende hulpverleninghttps://www.caw.be/locaties/crisismeldpunt-minderjarigen-west-vlaanderen/
https://www.zelfmoord1813.be/
Laagdrempelige hulpverleninghttps://www.caw.be/jac/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-cgg
http://www.tejo.be/
thuisbegeleidinghttp://www.stop4-7.be/
http://www.startwestvlaanderen.be/
https://www.vzwvictor.be/
http://www.sintidesbald.org/organisatie/media/organisatie/publicaties/folders/mjw/MJW_-_Mobiel_ambulant.pdf
http://www.sintidesbald.org/organisatie/media/organisatie/publicaties/folders/mjw/MJW_-_Mobiel_ambulant_BAS.pdf
Semi-residentiële behandeling Twoapehttps://www.azdelta.be/nl/twoape
Terugbetaling psychotherapiehttps://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html
Aangepaste jeugdwerkinghttps://www.wemelkamp.be/index.php
https://zomerkampenautisme.webnode.be/
https://www.mediaraven.be/organisatie-categorie/andere-jeugdwerking-voor-mensen-met-een-beperking
http://agenda.gsportvlaanderen.be/agenda/kamp-of-vakantie
https://sites.google.com/view/abajaa/abajaa
Verslaving

https://www.vad.be
https://www.kompasvzw.be

Bij een eerste contact dien je altijd het aanmeldformulier in te vullen.