WERKWIJZE EN KOSTPRIJS

Praktijk Fie werd in 2019 opgericht door kinderpsychiater Iris Elens.
Als multidisciplinaire praktijk staat samenwerking en vlotte communicatie met scholen en hulpverlening centraal.

Werkwijze

1/ Eerste afspraak

Wens je een kinderpsychiatrisch en/of psychodiagnostisch onderzoek te starten, dan nemen wij contact op voor een intakegesprek na het invullen van het aanmeldformulier.

Na het kennismakingsgesprek wordt het verdere diagnostische traject bepaald, waarbij het kind/jongere en de ouders verschillende keren op gesprek komen. Ook wordt verzocht vragenlijsten in te vullen en zullen – indien nodig – bijkomende testen ingepland worden. Via de gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken zullen we trachten een zo volledig mogelijk beeld van je minder sterke en sterke kanten in beeld te brengen. Dit bespreken we vervolgens in het adviesgesprek, waarna desgewenst therapie en verdere opvolging kan geschieden. Elk lid van ons team heeft een bijkomende opleiding gevolgd of is deze aan het volgen (postgraduaat, gerichte nascholingen). Gezien dit een vereiste vormt voor hoogwaardige dienstverlening kan diagnostische besluitvorming enkel gebaseerd zijn op onderzoeken die binnen onze praktijk plaatsvonden.

Ben je op zoek naar een psychotherapeut? Ook dan zullen we een intakegesprek plannen na het invullen van het aanmeldformulier.

2/ Vervolgafspraak

Plannen van vervolgafspraken en doorgeven van wijzigingen of annulaties gebeurt bij de betreffende medewerker. Afspraakwijzigingen bij dr. Elens kunnen doorgegeven worden via info@praktijkfie.be

Wij verzoeken algemene vragen zoveel mogelijk via e-mail te versturen naar info@praktijkfie.be. Er worden géén medische vragen beantwoord via e-mail. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij telefonisch beschikbaar tussen 12 en 13u op het nummer 0489 146 109 voor vragen rond plannen van een afspraak. Ook telefonisch worden geen medische of therapeutische adviezen verstrekt gezien u geen medicus of therapeut aan de lijn krijgt. Voor tussentijdse voorschriften dient u zich tot de huisarts te richten.

3/ Groepssessies Griefelen ouder-kind

Voor meer informatie dient men zich te richten tot Sandy.

Na invullen van het aanmeldformulier zal u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Wie (nadien) behoefte heeft aan individuele ouder-kind therapie kan hiervoor ook terecht bij praktijk Fie.

Kostprijs

Psychotherapie

Er is een beperkt aanbod aan sesses die vallen onder de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

  • Standaardtarief (indien niet voldaan aan voorwaarden RIZIV-conventie voor psychologische zorg of indien meer dan tien sessies): €70
  • Tarief onder de RIZIV-conventie: gratis*
  • Overleg met kinderpsychiater: gratis (factuur van 0 euro via AZ Delta)

Na elke raadpleging dient elektronisch afgerekend te worden. Bij een ongewettigde afwezigheid minder dan 48h op voorhand wordt een forfaitaire vergoeding van 35 euro aangerekend.

*Indien voldaan aan de voorwaarden voor de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen en voor zover beschikbaar.

Psychodiagnostisch onderzoek

Er is een beperkt aanbod aan sesses die vallen onder de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen.

  • Diagnostische onderzoeken: u kan via de psycholoog een overzicht bekomen van de kostprijs van elk onderzoek apart. Welke onderzoeken geïndiceerd zijn wordt individueel bepaald na de teamvergadering. U wordt via e-mail van de totale kostprijs op de hoogte gebracht. Diagnostische onderzoeken worden doorgaans niet terugbetaald. De terugbetaling van psychotherapeutische sessies verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Een overzicht wordt hier geboden. https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html.
  • Adviesgesprek(ken): gratis indien voldaan is aan de voorwaarden voor de RIZIV-conventie voor psychologische zorg bij minderjarigen en voor zover beschikbaar
  • Overleg met kinderpsychiater: gratis (factuur van 0 euro via AZ Delta)

Na elke raadpleging dient elektronisch afgerekend te worden. Bij een ongewettigde afwezigheid minder dan 48h op voorhand wordt een forfaitaire vergoeding van 35 euro aangerekend.

Kinderpsychiatrische consultaties

Binnen onze praktijk zijn de geconventioneerde RIZIV-tarieven van toepassing zoals vastgelegd in het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.

  • Kinderpsychiatrische consultatie: €121.05 (remgeld €8.68)
  • Kinderpsychiatrisch onderzoek: €249.97** (remgeld €8.68)
  • Pluridisciplinair overleg: €247.50 (remgeld €0)
  • Overleg met psycholoog of orthopedagoog: (remgeld €0)64.44 (remgeld €0) (factuur van 0 euro via AZ Delta).

** Voor de terugbetaling van een eerste kinderpsychiatrische consultatie of een kinderpsychiatrisch onderzoek is het noodzakelijk dat u een doorverwijsbrief van een huis- of CLB-arts meebrengt.