VISIE

Praktijk Fie werd in 2019 opgericht door kinderpsychiater Iris Elens.
Als multidisciplinaire praktijk staat samenwerking en vlotte communicatie met scholen en hulpverlening centraal.

De komst van een kindje is een sprong in het onbekende. Een mens wordt ouder met dicht bij zich een unieke kleine mens. Grootbrengen en loslaten van kinderen vraagt veel van ouders, maar leidt ook tot een unieke verrijking. Ouderschap is dus samengevat méér dan de som van de afzonderlijke delen, meer dan een grote en een kleine mens naast elkaar.

De naam van ‘Prakijk Fie’ werd omwille van deze symboliek gekozen.

In de wiskunde staat het symbool ‘fie’ namelijk voor 1,618

Fie is een zeer bijzonder getal, zoals aangetoond in de Gulden Snede; 1 + fie = (fie)²

1 + 1,618 is inderdaad 2,618.

Wanneer we een mens aan het begin van ouderschap als ‘fie’ definiëren, kan de komst van een kindje beschouwd worden als  ‘fie + 1’, en dit is volgens de Gulden Snede gelijk aan (fie)². Ouderschap gaat dus van een opstelsom naar een kwadratering en dus verrijking van menselijk kennen en kunnen.

Soms verloopt het proces naar die verrijking echter moeilijker. Praktijk Fie zoekt hoe ouders en kinderen die dergelijke problemen ervaren terug geholpen kunnen worden. Dit kan via therapie op allerlei manieren, waarbij de ouder-kind relatie de rode draad vormt doorheen het therapeutisch traject. Wanneer het nodig is kan diagnostiek sterktes en kwetsbaarheden van een kind in kaart te brengen.