VISIE

KINDERPRAKTIJK FIE

Voor Kinderen

FIE +1

Fie was een hippelsnutje maar haar stokkelijfje hinderde haar danig. Wilde ze iets vastnemen, dan kon ze niet vooruit, Wilde ze vooruit, dan kon ze niets vastnemen. Fie werd er moedeloos van.
Zo maakten wij kennis met dappere Fie. We leerden haar vooral zichzelf te kennen En daarbij niet te focussen op hindernissen, maar voort te bouwen op eigen kunnen En kijk, met een beetje hulp van ons kon ze plots vliegen!

Wat was er gebeurd?

Slimmeriken onder jullie zullen vinden dat ‘phi’ (wat je uitspreekt als ‘fie’) gelijk is aan 1.618 En je hoeft geen slimmerik te zijn om te weten dat 1,618 plus 1 gelijk is aan 2.618 Welnu, 2,618 is toevallig gelijk aan 1,618 maal 1,618.

Geloof je ons niet?

Reken het dan zelf maar eens uit! Dus, met een beetje (want ‘1’ is toch niet veel) hulp van ons, ‘kwadrateerde’ Fi haar eigen krachten! Fi + één kreeg vleugels en werd zo een prachtige f(l)ieflotter!

Voor Jongeren

Zo lang uitgekeken naar die twaalfde verjaardag, eindelijk hoor je bij ‘de groten’. En dan zit je daar, gekneld tussen kinder- en volwassentijd. Dat veranderende lichaam, je hersenen in volle ontwikkeling en hormonen die inbeuken op je hele lijf. Je vrienden of vriendinnen stellen hoge verwachtingen, misschien vindt je het net moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, of is er zelfs sprake van pesten.

Op school moet je die toenemende hoeveelheid leerstof maar zien te verwerken, en je vraagt je bij elke examenperiode af hoe je al die kennis in je schedelpan moet krijgen. Je slaap is misschien ook niet optimaal, en wat te denken van dat groeiende lijf dat danig verschilt van het ideaalbeeld dat je voor ogen had.

Voor sommige jongeren is de puberteit allesbehalve een fijne periode, maar eerder een noodzakelijk kwaad. Iedere jongere vloekt wel eens dat het zo niet verder kan, maar wanneer dergelijke gedachten blijven duren staan wij klaar om jou te helpen. We gaan op zoek waar je sterke en minder sterke kanten liggen, en aan die laatste gaan we samen werken, vanuit je eigen sterktes en krachten.

Voor de Ouders

Als ouder willen we allemaal het beste voor onze kinderen. Wanneer het niet goed gaat met hen worden we dan ook diep getroffen. Veelal slagen jullie er zelf in om hindernissen te overwinnen. Aanslepend verdriet, somberheid, woede-aanvallen, gedragsmoeilijkheden, pesten, concentratieproblemen, moeilijkheden op school of met vrienden, angsten of dwangmatigheden en tal van andere psychische problemen kan de ontwikkeling van kinderen en hun gezin echter negatief beïnvloeden.

Op dat moment staan wij klaar om samen met jullie gezin uit te zoeken wat aan de basis kan liggen van de huidige problemen. Alles grondig in kaart brengen is een eerste stap in het herstelproces. Vervolgens integreren we in het behandeltraject expertise van ouders, intrinsieke sterktes van het kind/de jongere en onze professionele kennis, op strikte indicatie aangevuld met (tijdelijke) medicamenteuze ondersteuning.

Onze multidisciplinaire werking wordt aanboden in een landelijk, rustgevend kader met een ruime en kindvriendelijke inkleding, aangepast aan elke leeftijd.