TEAM

KINDERPRAKTIJK FIE

TEAM FIE

Elk lid van ons team heeft bijkomende opleiding gevolgd of is deze aan het opvolgen (postgraduaat, gerichte nascholingen). Hierdoor staan wij garant voor een hoogwaardige dienstverlening.

Team Fie heet u van harte welkom!

DR. IRIS ELENS

Mijn naam is Iris Elens. Ik studeerde af als arts aan de KU Leuven in 2011, en startte na een tussentijds jaar kindergeneeskunde de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater.

Tussen 2013 en 2018 werkte ik ook aan een doctoraat. Ik onderzocht de effecten van chemotherapie op de werking van de hersenen bij kinderen die behandeld worden voor leukemie. Dit onderzoek bracht mij diepere inzichten bij over de werking van de hersenen, alsook welke invloeden omgevingsfactoren kunnen spelen op de ontwikkeling van het kinderbrein. Ik volgde ook een postgraduaatsopleiding tot psychodynamisch kinderpsychotherapeut (KU Leuven), alsook meerdere opleidingen rond infant mental health.

Momenteel ben ik als kinderpsychiater verbonden aan AZ Delta, en werk hier op de volgende afdelingen: PAAZ afdeling jongeren, polikliniek. Via een samenwerkingsverband met het Jan Ypermanziekenhuis sta ik ook aan het hoofd van Twoape@Ieper (dagtherapie) en werk ik als liaisonkinderpsychiater samen met de dienst kindergeneeskunde. Daarnaast heb ik ook een consultfunctie binnen het CAR – zorgpunt N Roeselare en de kinder- en jeugdwerking van OC Sint-Idesbald.

Als creatieve duizendpoot schrijf ik boeken voor groot en klein. Ik schrijf tenslotte ook columns in Artsenkrant.

U kan mij bereiken via e-mail (info@praktijkfie.be).

ANNELIEN CLAEYS

Mijn naam is Annelien Claeys. Ik studeerde in 2011 af als master in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Daarna volgde ik een opleiding in de integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie (AIHP) en verdiepte ik mij in de experiëntiele en ontwikkelingsgerichte therapie (Universiteit Antwerpen). Momenteel volg ik een 2-jarige permanente vorming rond psychodiagnostiek bij kinderen (KU Leuven) en blijf ik mij ook via studiedagen bijscholen.

Na een stage-ervaring op een ambulante raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie kon ik aan de slag als psychologe binnen het buitengewoon onderwijs waar ik jarenlang ervaring opdeed in het begeleiden van jongeren met een autismespectrumstoornis. Daarnaast kon ik als zelfstandig kinderpsycholoog reeds heel wat ervaring opdoen met psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren.

Wie afspraken bij mij heeft kan mij rechtstreeks bereiken via e-mail (annelien@praktijkfie.be) of GSM (0472 64 56 08). Ik ben op heden in zwangerschapsverlof tot en met februari 2023. Bij vragen over lopende dossiers kan u contact opnemen met Delphine Vandewoude (zie onderstaand).

SANDY CLAEYS

Mijn naam is Sandy Claeys. In 2002 studeerde ik af als licentiaat in de psychologie, optie klinische psychologie aan de U Gent. Na deze studies volgde ik een tweejarige opleiding psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren, eveneens aan de U Gent (2005-2007). Daarna specialiseerde ik mij in de psychodynamische kinderpsychotherapie aan de KU Leuven (2008-2012).
Ik heb ruime klinische ervaring in het begeleidend en therapeutisch werken met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, alsook in het begeleiden van ouders en gezinnen. De voorbije 17 jaar was ik werkzaam in verschillende settings. De eerste drie jaren van mijn loopbaan was ik tewerkgesteld in de Bijzondere Jeugdzorg. Sedert 2005 werk in het kinder-en jongerenteam van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dit combineer ik sinds 2015 met mijn privépraktijk in Oedelem, waar ik tot op heden werkzaam ben.
In het werken met kinderen en jongeren vind ik het belangrijk en boeiend om voorbij de problematiek te kunnen kijken en te zoeken naar de betekenis van de moeilijkheden.
Ik heb een grote affiniteit met hechtingsproblemen en Infant Mental Health.

Wie afspaken bij mij heeft kan mij rechtstreeks bereiken via e-mail (sandy@praktijkfie.be) of GSM (0496 52 68 88)

DELPHINE VANDEWOUDE

Mijn naam is Delphine Vandewoude. Ik studeerde in 2020 af als master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens mijn studieperiode heb ik de kans gehad om stage te lopen in een Centrum Kindzorg en Gezinsondersteuning, waarbij ik voornamelijk aan de slag ging met kinderen en hun ouders.

Momenteel volg ik een eenjarige basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie, en probeer ik mij zo veel mogelijk bij te scholen aan de hand van verschillende kortdurende opleidingen.

Dit combineer ik met een functie als zelfstandig psychologe in twee andere groepspraktijken.

Wie afspraken bij mij heeft kan mij rechtstreeks bereiken via e-mail (delphine@praktijkfie.be) of GSM (0499 24 42 18)

ELINE WINTEIN

‘Mijn naam is Eline Wintein. In 2014 studeerde ik af als orthopedagoog aan de Universiteit Gent. Onmiddellijk na mijn studies kon ik terecht bij Pleegzorg waar ik nog steeds tewerkgesteld ben. 
Als orthopedagoog ga ik graag aan de slag met kinderen/jongeren en ouders. Samen met de betrokkenen ga ik op zoek naar de impact van de moeilijkheden op het leven van de persoon en hoe we de moeilijkheden binnen een ander perspectief kunnen plaatsen. 

Tijdens de éénjarige opleiding ‘gezinsbegeleiding’ aan de Interactie Academie Antwerpen gingen we in op de complexiteit van gezinnen en hoe elke partij de dingen anders kan ervaren en hoe je als gezin samen verder op weg kan gaan. 

Vanuit het systemisch denkkader worden problemen gedefinieerd in een netwerk van verbindingen met andere mensen. In het werken met kinderen/jongeren en ouders vind ik het belangrijk om problemen niet te gaan isoleren, maar een brede kijk te hebben op mensen en hoe zij in het leven staan. Om mijn therapeutische vaardigheden hierin verder te versterken zal ik een postgraduaatsopleiding systeemtherapie aanvatten.
Je kan me contacteren via e-mail (eline@praktijkfie.be) of GSM (0474 30 51 77).

SARAH VANTOMME

Mijn naam is Sarah Vantomme. Ik studeerde in 2019 af als master in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Ik liep mijn stage in het Centrum voor Ambulante Revalidatie te Ieper waar ik onderzoeken leerde afnemen en therapie leerde geven aan kinderen met een (complexe) ontwikkelingsstoornis. Tijdens mijn stage werd mijn interesse voor de doelgroep aangewakkerd.

Verder heb ik reeds twee jaar gewerkt als coördinator in het Centrum voor Ambulante Revalidatie te Aartrijke, wat inhield dat ik het traject van kinderen vanaf de intake t.e.m. het afronden van therapie opvolgde. Tijdens mijn werk groeide mijn interesse voor het diagnostische luik waarin ik me graag verder zou verdiepen, o.a. door opleidingen en bijscholingen te volgen.

Wie afspraken bij mij heeft, kan mij rechtstreeks bereiken via e-mail (sarah@praktijkfie.be) of GSM (0471 43 25 17).