AANBOD

Praktijk Fie werd in 2019 opgericht door kinderpsychiater Iris Elens.
Als multidisciplinaire praktijk staat samenwerking en vlotte communicatie met scholen en hulpverlening centraal.

Individuele therapie en ouderbegeleiding

Via individuele sessies wordt jouw kind via woorden, spel, creativiteit of beweging handvatten aangereikt hoe om te gaan met de problemen die het ervaart.

Individuele therapie bij een kind dient steeds gepaard te gaan met parallelle oudergesprekken. Tijdens ouderbegeleiding wordt stilgestaan bij het therapieproces van je kind en wat de moeilijkheden van je kind met jou als ouder(paar) doet.

Tenslotte wordt samen nagedacht over hoe jij als ouder de ontwikkeling van je kind maximaal kunt ondersteunen.

Therapeuten: Sandy, Delphine, Eline

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie wordt het volledige gezin begeleid door een therapeut. Samen wordt gezocht naar patronen en gewoonten die leven binnen het gezin en tussen de gezinsleden.

Deze inzichten leiden tot beter inzicht in elkaar en elkaars gevoeligheden, waardoor op een andere manier met elkaar wordt omgegaan.

Therapeut: Eline

Infant mental health

‘Infant’ omvat de allerkleinsten, vanaf het piepkleine klompje cellen in de baarmoeder tot kinderen tot vijf jaar. De vroege ouder-kind relatie en de hechte relaties die de baby uitbouwt met belangrijke anderen staan centraal.

Therapeuten: Sandy, Eline

Griefelen ouder-kind sessies

‘Zelfregulatie’ betekent vanuit jezelf van onrust tot rust kunnen komen. Het vormt dé uitdaging voor jonge kinderen en is noodzakelijk in de ontwikkeling om dagelijkse stress te hanteren. Kinderen met regulatieproblemen kunnen namelijk stress ervaren wanneer ze met frustraties of heftige emoties geconfronteerd worden. Griefelen is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat werd ontwikkeld in Nederland voor kinderen tussen twee en zeven jaar. Het leert kinderen hoe met stress om te gaan, en ouders hoe ze hun kinderen hierbij kunnen helpen,

Therapeuten: Eline, Annelien

Griefelen ouder-kind groepssessies

Tijdens de ouder-kind groepssessies bieden we basisprincipes en handvatten aan om van spanning naar ontspanning te gaan en oefenen dit in kleine groepjes.

Deze sessies worden door alle therapeuten gegeven. Sandy is de coördinator. Voor inschrijving dient een apart aanmeldformulier ingevuld. Op heden is er geen aanbod beschikbaar.

Diagnostiek en psycho-educatie

Psychodiagnostisch onderzoek brengt tijdens meerdere contactmomenten en gerichte testen het functioneren van het kind in kaart. Welke onderzoeken en observatiemomenten aangewezen zijn wordt bepaald tijdens een multidisciplinair overleg na het intakegesprek. Wij gaan stapsgewijs te werk om de belasting en financiële impact tot een minimum te beperken. Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond vindt weerom een multidisciplinaire vergadering plaats. Teneinde hoogstaande kwaliteit van psychodiagnostiek vanuit praktijk Fie te bewaken kan een diagnose enkel indien alle onderzoeken intern gebeurden.

Na elk diagnostisch traject worden sessies psycho-educatie aangeboden voor ouders en/of kind, teneinde de bevindingen te kaderen en handvatten aan te bieden in de omgang met de moeilijkheden die ervaren worden.

Wegens een grote toestroom geldt momenteel een aanmeldstop. Aanvragen voor diagnostiek kunnen vanaf september 2024 opnieuw worden ingediend via het aanmeldformulier. Mogelijk wordt deze termijn doorheen de zomermaanden verder ingekort, hou dus bij interesse zeker de website in de gaten. Het heeft geen zin om reeds een aanmeldformulier in te vullen zolang de aanmeldstop loopt.

Psychodiagnostici: Annelien, Sarah, Yaiza

Kinderpsychiatrische opvolging

Wegens een grote toestroom hanteert dr. Iris Elens een opnamestop als kinderpsychiater. Indien binnen de praktijk een diagnose ADHD werd gesteld voorziet zij wel in opstart en oppuntstelling van aandachtsondersteunende medicatie, alsook verdere opvolging volgens indicatie.